08/08/2017

Successiebelasting in Spanje

Artikelenreeks over belastingen in Spanje: deel 3.

Wie moet successiebelasting betalen?

De algemene wet van de Spaanse Staat over deze belasting heet Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

Volgens artikel 5 van bovenstaande wet moeten onder meer de erfopvolgers (meestal erfgenamen, ook legatarissen) bij verkrijging na overlijden, deze belasting betalen, indien het gaat om natuurlijke personen.

Wie in Spanje zijn of haar gewone verblijfplaats heeft, zoals wetsartikel 6 stelt, heeft een persoonlijke verplichting om successiebelasting te betalen, ongeacht waar de goederen of rechten zich bevinden die deel uitmaken van de belaste vermogenstoename.

En opnieuw komen we terug op de gewone verblijfplaats. Hoe wordt bepaald wie in Spanje zijn of haar gewone verblijfplaats heeft? Artikel 6 lid 2 van de wet over successiebelasting verwijst nogmaals naar de bepaling terzake in de wet over inkomstenbelasting Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Onze uitleg hierover kunt u lezen in deel 1 van deze artikelenreeks.

Bovendien bestaan belastingplichtigen wegens zakelijke verplichting, zo stelt wetsartikel 7. Wie in Spanje geen gewone verblijfplaats heeft, moet toch successiebelasting betalen, onder meer bij verkrijging van goederen en rechten, van welke aard ook, die zich in Spanje bevinden. Hetzelfde geldt voor bedragen die voortvloeien uit levensverzekeringen bij Spaanse verzekeringsmaatschappijen, of die in Spanje werden afgesloten bij buitenlandse verzekeringsmaatschappijen.

Indien u meer wenst te weten over de successiebelasting in Spanje, kunt u contact met mij opnemen. De inhoud van volgende publicaties kan ik eventueel aanpassen om uw algemene vragen te beantwoorden.

Aan bovenstaande tekst kunnen geen rechten ontleend worden. Dit is geen juridisch advies en niet bindend. 
De tekst is algemeen en louter informatief. Concrete situaties moeten worden voorgelegd aan een gespecialiseerde adviseur.
Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die uit mogelijke verkeerde interpretatie van deze tekst, uit onjuistheden of onvolledigheid zou kunnen voortvloeien.


Facebook LinkedIn Twitter

-

Deze website gebruikt cookies

We gebruiken eigen cookies en cookies van derden voor analytische doeleinden en om u gepersonaliseerde reclame te tonen op basis van een profiel afgestemd op uw surfgewoonten (bezochte pagina’s, bijvoorbeeld).

Voor meer informatie kunt u het Cookiesbeleid raadplegen.

U kunt alle cookies aanvaarden met een klik op de knop “AANVAARDEN”, alle cookies weigeren met een klik op de knop “WEIGEREN” of zelf de cookies instellen met een klik op de knop “ZELF INSTELLEN”.