02/08/2017

Belasting op uw vakantiewoning in Spanje

Artikelenreeks over belastingen in Spanje: deel 2.

Wie een vakantiewoning bezit in Spanje, is meestal op de hoogte van de vastgoedbelasting die betaald moet worden, in het Spaans Impuesto sobre Bienes Inmuebles of IBI. Dat bij aankoop en verkoop van deze woning ook telkens belastingen betaald moeten worden, verwondert wellicht niemand. Maar uit ervaring weten we dat sommige Nederlandstalige eigenaars van Spaans vastgoed niet op de hoogte zijn van de inkomstenbelasting voor no residentes: Impuesto sobre la Renta de No Residentes, kortweg IRNR.

De belangrijkste wet over deze belasting heet voluit Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes.

We bekijken even enkele artikelen van deze wet.

In wetsartikel 1 staat onder meer dat de inkomsten belast worden die op Spaans grondgebied verkregen zijn door natuurlijke personen en entiteiten die geen residentes zijn op dit Spaanse grondgebied.

Opnieuw treffen we hier het onderscheid aan tussen no residentes en residentes. De belastingwet die we vandaag bespreken (over de inkomstenbelasting voor no residentes), verwijst naar een andere wettekst, die wij reeds besproken hebben in deel 1 van deze artikelenreeks. We raden u aan deel 1 opnieuw te lezen, zodat u ziet wie belastingplichtig is als residente.

Wie niet belastingplichtig is als residente, moet belastingaangifte doen als no residente (mits inkomsten of bezit van vastgoed in Spanje, natuurlijk).

Volgens artikel 13 van bovenstaande wet worden onder meer volgende inkomsten beschouwd als verkregen op het Spaanse grondgebied:

  • volgens artikel 13, paragraaf g): de inkomsten die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeien uit vastgoed, gelegen op Spaans grondgebied, of uit rechten met betrekking tot dit vastgoed.
  • volgens artikel 13, paragraaf h): de inkomsten die worden aangerekend aan de belastingplichtige natuurlijke personen, die houders zijn van rechten op vastgoed, gelegen op Spaans grondgebied, waarbij dit vastgoed niet bestemd is voor economische activiteiten.

Over de uitdrukking in wetsartikel 13, paragraaf h), “inkomsten die worden aangerekend”, kan veel gezegd worden. Voor vakantiewoningen die niet worden verhuurd op alle dagen waarop de eigenaar niet aanwezig is, worden dergelijke inkomsten aangerekend. Wie belangstelling heeft om meer te weten over deze berekening, nodigen wij uit contact met ons op te nemen. Indien voldoende interesse, kan hierover een nieuw artikel worden gepubliceerd.

Laten we tot slot even aannemen dat u in Nederland of België werkt, woont en belastingen betaalt als rijksinwoner (fiscaal inwoner). U koopt een vakantiehuis of -appartement in Spanje met de bedoeling alleen de vakantieperiodes hier door te brengen, laat ons zeggen maximaal drie maanden per jaar. De rest van het jaar blijft het vastgoed leeg of wordt het verhuurd. In beide gevallen bent u belastingplichtig voor de inkomstenbelasting voor no residentes: Impuesto sobre la Renta de No Residentes of IRNR.

Dit is geen juridisch advies en niet bindend. De tekst is algemeen en louter informatief. Concrete situaties moeten worden voorgelegd aan een gespecialiseerde adviseur. 
Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die uit mogelijke verkeerde interpretatie van deze tekst, uit onjuistheden of onvolledigheid zou kunnen voortvloeien.

Facebook LinkedIn Twitter

-

Deze website gebruikt cookies

We gebruiken eigen cookies en cookies van derden voor analytische doeleinden en om u gepersonaliseerde reclame te tonen op basis van een profiel afgestemd op uw surfgewoonten (bezochte pagina’s, bijvoorbeeld).

Voor meer informatie kunt u het Cookiesbeleid raadplegen.

U kunt alle cookies aanvaarden met een klik op de knop “AANVAARDEN”, alle cookies weigeren met een klik op de knop “WEIGEREN” of zelf de cookies instellen met een klik op de knop “ZELF INSTELLEN”.