29/08/2017

Belastingaangifte 720 voor “residentes”

Artikelenreeks over belastingen in Spanje: deel 4.

In 2013 werd volgend besluit uitgevaardigd, waarbij het belastingformulier 720 werd goedgekeurd: Orden HAP/72/2013, de 30 de enero, por la que se aprueba el modelo 720, declaración informativa sobre bienes y derechos situados en el extranjero, a que se refiere la disposición adicional decimoctava de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y se determinan el lugar, forma, plazo y el procedimiento para su presentación.

Dit besluit verwijst naar de achttiende aanvullende bepaling van de Algemene Belastingwet 58/2003 van 17 december. We bekijken deze aanvullende bepaling, die als titel draagt: Informatieplicht over goederen en rechten gelegen in het buitenland.

In deze aanvullende bepaling is sprake van informatie, kort en vereenvoudigd samengevat, over onder meer:

bankrekeningen buiten Spanje;

waarden, aandelen en kapitaal buiten Spanje;

levens- en invaliditeitsverzekeringen buiten Spanje;

tijdelijke of levenslange lijfrente afkomstig van entiteiten gevestigd buiten Spanje;

vastgoed en vastgoedrechten buiten Spanje;

enzovoort.

De informatieplicht bestaat onder bepaalde voorwaarden.

 

Onder het tweede lid van deze achttiende aanvullende bepaling worden een aantal overtredingen vermeld die als zeer ernstig worden beschouwd.
Aan bovenstaande tekst kunnen geen rechten ontleend worden. Dit is geen juridisch advies en niet bindend.

De tekst is algemeen en louter informatief. Concrete situaties moeten worden voorgelegd aan een gespecialiseerde adviseur.

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die uit mogelijke verkeerde interpretatie van deze tekst, uit onjuistheden of onvolledigheid zou kunnen voortvloeien.

Facebook LinkedIn Twitter

Deze web gebruikt cookies om statistische gegevens te verzamelen over het surfgedrag van de gebruikers. Indien u verder surft, gaan we ervan uit dat u het gebruik van deze cookies aanvaardt. Meer informatie X SLUITEN